Pomoc Pomoc

Jeśli masz pytanie:


Partnerzy

Podstawowe informacje o grze Venture Capital Research

VCR to gra internetowa, której zadaniem jest przekazywanie wiedzy na temat mechanizmów tworzenia innowacyjnych przedsięwzięć typu start-up, ich finansowania oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych. Gra należy do kategorii gier edukacyjnych (tzw. edutainment). W trakcie kolejnych tur uczestnicy inwestują (wirtualnie) w start-upy, podejmując decyzje na podstawie specjalnie przygotowanych propozycji inwestycyjnych. Celem gracza jest osiągnięcie  jak największego zysku poprzez stworzenie portfela najbardziej obiecujących/dochodowych przedsięwzięć.

II edycja gry trwała przez 10 tygodni, od 10 października 2013r. do 18 grudnia 2013r.; każdy tydzień stanowił odpowiednik jednego roku w czasie realnym. Grupami docelowymi były środowiska akademickie (studenci i młodzi naukowcy), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzi przedsiębiorcy. Dotarliśmy do nich wykorzystując Internet (m.in. Facebook’a i inne fora społecznościowe) oraz dzięki partnerom medialnym (TV, radio, prasa ogólnokrajowa), a także portale i prasę studencką.

Istotna część propozycji inwestycyjnych skupiła się na następujących obszarach: IT (w tym gry komputerowe), biotechnologia, nowoczesne materiały (ze szczególnym uwzględnieniem nanostruktur węglowych i grafenu) i edukacji. Taki dobór propozycji pozwolił na wprowadzeniu aktualnej i ważnej wiedzy dziedzinowej oraz osiągnięcie dodatkowego efektu edukacyjnego. Dobrym przykładem jest tutaj popularyzacja wiedzy o grafenie i jego potencjalnych zastosowaniach przy okazji propozycji inwestycyjnych tworzonych przy współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

W trakcie gry funkcjonował rozbudowany system komunikacji z jej uczestnikami – m.in. co tydzień rozsyłany był do nich newsletter zawierający komentarze do sytuacji na rynku (autorem był renomowany doradca inwestycyjny, w ‘realu’ – dyrektor biura maklerskiego) oraz artykuły edukujące uczestników gry w obszarach, których dotyczyły propozycje inwestycyjne. Warta podkreślenia jest rola profilu gry VCR na Facebook’u (www.facebook.com/VentureCapitalResearch), który oprócz rozpowszechniania informacji o grze spełniał również funkcję edukacyjną, dzięki starannemu doborowi treści. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą było to pierwsze w Polsce masowe wykorzystanie Facebook’a do celów edukacyjnych.

Z informacji zwrotnych otrzymanych od nauczycieli przedmiotów takich jak podstawy przedsiębiorczości wyłania się wysoka ocena przydatności gry w procesie edukacyjnym.

Uroczystość zakończenia II publicznej edycji internetowej gry inwestycyjnej Venture Capital Research odbyła się 20 lutego 2014r. w sali NewConnect budynku Giełdy Papierów Wartościowych. Wyróżniający się uczestnicy rozgrywki otrzymali nagrody ufundowane przez partnerów. Niektóre z nich miały charakter nagród rzeczowych, ale zdecydowana większość to kilkutygodniowe staże w firmach partnerów, które były dla laureatów znakomitą okazją do wejścia w życie zawodowe.

Następna publiczna otwarta edycja w przygotowaniu.

    Organizatorzy: